Rodinný dom v obci Spišská Belá, novostavba rodinného domu

Klient: súkromná osoba

Kategória: rodinný dom

Dátum výstavby: od mája 2018 do októbra 2019

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Výstavba riešila novostavbu rodinného domu v katastrálnom území obce Spišská Belá. Rodinný dom je navrhnutý ako samostatne stojaci prízemný, nepodpivničený, zhotovený klasickou technológiou z tehly značky HELUZ. Po realizácii slúži pre potreby bývania rodiny investora. Jeho  návrh vychádza z požiadaviek investora na zabezpečenie dostatočného priestoru na bývanie.

Úžitková plocha: 146,15 m2
Obytná plocha: 85,62 m2
Zastavaná plocha: 187,74 m2
Obostavaný objem: 781,00 m3
Výška hrebeňa od ± 0,000: 5,400 m

Pozemok, na ktorom bol rodinný dom umiestnený  je rovinatý, s prístupom na miestnu komunikáciu zo severozápadnej strany.

Rodinný dom je navrhnutý bez podpivničenia ako prízemný, pričom podkrovné priestory slúžia na skladovanie. Strecha rodinného domu bola navrhnutá ako sedlová, ktorú tvoria  strešné roviny s rovnakým sklonom 25o.

Vstup do domu je navrhnutý zo severozápadnej strany.