Novostavba samostatne stojaceho rodinného domu v Spišskej Belej

Klient: súkromná osoba

Kategória: rodinný dom

Dátum výstavby: od septembra 2017 do októbra 2018

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Rodinný dom je navrhnutý ako nepodpivničený s prízemím a poschodím. Zastrešený je systémom plytkých valbových striech nad časťou prízemia a nad poschodím. Na strechu rodinného domu je položená pálená škridla TONDACH. Vonkajšia omietka rodinného domu je tenkovrstvá minerálna hladká. Dekoratívny prvok fasády je vo forme obkladu tehlovými pásikmi. Na podbitia sa použila tenkovrstvá omietka minerálna hladká. Úprava sokla je zo – styrodur-u vrátane obkladových tehlových pásikov.

Zastavaná plocha RD: 177,00 m2
Zastavaná plocha závetria: 6,00 m2
Zastavaná plocha vonkajšej terasy: 18,73 m2
Obytná plocha RD: 100,84 m2
Neobytná plocha RD: 113,09 m2
Podlahová plocha: 213,93 m2
Obostavaný priestor RD: 1000 m3

KONŠTRUKČNÁ CHARAKTERISTIKA

Základové konštrukcie

Základové konštrukcie boli navrhnuté na základe inžiniersko-geologického prieskumu. Navrhovaný objekt bol založený na základových pásoch z prostého betónu C12/15 (B15). Podkladový betón hr.150 mm bol z betónu C16/20 (B20) vystužený kari

sieťou KY-14, ø8mm/ø8mm, oká 150/150 mm. Nadzákladové murivo bolo z debniacich tvárnic PREMAC DT40, ktoré sú vyplnené betónom C16/20 (B20) a vystužené. Pod stĺpami sú základové pätky z prostého betónu C12/15 (B15).

Vertikálne konštrukcie

Obvodové murivo hr. 400 mm je navrhnuté z tvárnic POROTHERM 38 Ti. Stredné nosné murivo hr. 250 mm z tvárnic POROTHERM 25. Priečky hr. 125 sú z priečkoviek POROTHERM 11,5. Stĺpy podopierajúce loggiu a strešnú konštrukciu nad závetrím boli zvolené ako železobetónové v rozmere 300/300 mm. V garáži sa nachádzajú dva železobetónové stĺpy 350/350 mm, ktoré podopierajú železobetónový obrátený prievlak. Komínové teleso je z tvárnic SCHIEDEL.

Výplne otvorov

Všetky okná a zasklené steny sú plastové s izolačným trojsklom Ug=0,7W/m2K. U =min. 1,0 W/m2K pre celé okno (sklo, rám, krídlo).

Vonkajšie dvere sú plastové vrátane zárubní. Vnútorné dvere sú drevené osadené do drevených zárubní.

Izolácie

Ako izolácia proti vode a zemnej vlhkosti bol použitý 2x asfaltový pás GLASBIT G200 S40+ APN. Tepelnú a zvukovú izoláciu v podlahách tvorí polystyrén EPS 100 resp. 150 S v garáži.

Pre tepelná izolácia stropov v kontakte s nevykurovaným podstrešným priestorom bol zvolený polystyrén EPS 100 S. Pre kontaktný zatepľovací systém obvodových stien je zvolená minerálna fasádna doska FKD S hr. 100 mm.

Strešná konštrukcia

Nosné prvky navrhnutého krovu sú zo stavebného smrekového dreva. Druh dreva C24 (SI) STN EN 1912+A4 (73 2822).

Rodinný dom je zastrešený systémom plytkých pultových striech. Nosnú konštrukciu tvoria krokvy 120/180 mm uložené na pomurnici 160/140 mm a strednej väznici 160/200 mm. Väznica je uložená na stĺpikoch rozmeru 160/160 mm. Nárožné krokvy sú 140/220 mm, šikmé pásiky ako 120/120 mm.